ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να είναι τα εξής:

Α. Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επιλεγμένα δασικά οικοσυστήματα της χώρας.

Β. Ενσωμάτωση στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε επιλεγμένα δασικά διαχειριστικά σχέδια.

Γ. Έκδοση οδηγιών προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα.

Δ. Διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης προς το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών της χώρας με σκοπό να εξοικειωθούν με το θέμα και να μάθουν πώς να το αντιμετωπίζουν.

Ε. Ευρεία επικοινωνία της αναγκαιότητας προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή και του κατάλληλου σχεδιασμού της προσαρμογής.