Δάσος Ασπροποτάμου – Καλαμπάκας

Η περιοχή βρίσκεται στην κεντρική Πίνδο, βόρεια-βορειοδυτικά της Καλαμπάκας. Καλύπτεται, κυρίως, από μικτά δάση φυλλοβόλων πλατύφυλλων ειδών, όπως καστανιά (Castanea sativa), ευθύφλοιη δρυς (Quercus cerris), ελάτη (Abies borissi regis) και μαύρη πεύκη (Pinus nigra). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα εισβολής κωνοφόρων σε επιφάνειες όπου κανονικά κυριαρχούν πλατύφυλλα είδη. Πιο συγκεκριμένα, στο δάσος καστανιάς του Δημοτικού δάσους Καστανιάς παρατηρείται εισβολή ελάτης και μαύρης πεύκης. Στο δάσος πλατύφυλλης δρυός του Δημοσίου δάσους Καστανιάς παρατηρείται εισβολή ελάτης και στο δάσος ευθύφλοιης δρυός του δάσους Ασπροποτάμου παρατηρείται εισβολή ελάτης. Η περιοχή υπάγεται δασικά στο Δασαρχείο Καλαμπάκας.