ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων

Βασιλική Τσιαούση, Υπεύθυνη Έργου

τηλ. 2310 473320 (εσ. 121)

e-mail: vasso@ekby.gr

 

Βασιλική Χρυσοπολίτου

τηλ. 2310 473320 (εσ. 162)

e-mail: vasiliki@ekby.gr

 

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Παναγιώτης Δρούγας

τηλ. 210 2124597

e-mail: xa31u025@minagric.gr

 

Ειρήνη Νικολάου

τηλ. 210 2124666

e-mail: xa31u037@minagric.gr