ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του έργου είναι:

Α. Η επίδειξη της προσέγγισης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή.

Β. Η ενδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών στο να προσαρμόσουν τη δασική διαχείριση στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Γ. Η ευρεία επικοινωνία της ανάγκης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλους τους εμπλεκόμενους και στο γενικό κοινό.