ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Tα δάση αλληλεπιδρούν με το κλίμα, δρώντας ως αποθήκη CO2 κατά την ανάπτυξή τους και ως πηγή CO2, όταν καταστρέφονται. Ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να παρατηρηθούν νέες συνευρέσεις ειδών στον χώρο και στον χρόνο και μεγάλης κλίμακας αλλαγές στη γεωγραφική εξάπλωση της δασικής βλάστησης.

Η Ελλάδα, ως μεσογειακή χώρα, προβλέπεται να είναι από τις πιο ευπαθείς στην κλιματική αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας της συνδυασμένης δράσης της αύξησης της θερμοκρασίας και της μείωσης των βροχοπτώσεων σε περιοχές που ήδη υποφέρουν από λειψυδρία. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη εκπόνησης στρατηγικών και εφαρμογής μέτρων προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην αλλαγή του κλίματος για τη διατήρηση υγιών, παραγωγικών δασών, τα οποία είναι σε θέση να προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες στον άνθρωπο.

H προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή απαιτεί την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τη διερεύνηση του φαινομένου και την κατανόηση της ευπάθειας των δασικών οικοσυστημάτων και της απόκρισής τους στις κλιματικές μεταβολές. Αν και δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα του πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα στο μέλλον, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν και να υιοθετηθούν στρατηγικές προσαρμογής, πολύ πριν γίνουν εμφανείς οι επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος στα δάση.