Παράδειγμα Ανακοίνωσης

Αυτό είναι ένα Post που θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για να δούμε πώς φαίνεται στην πρώτη σελίδα μία ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, από αυτή την πρόταση και μετά, δε θα πρέπει να εμφανίζεται το περιεχόμενο, παρά μόνο αν το κλικάρει ο επισκέπτης.

Βάζω και αυτή την εικόνα, τόσο στο κείμενο όσο και ως «featured», για να δούμε αν θα εμφανίζεται.

Φυσιολογικά, δε θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του διαχειριστή που ανέβασε το κείμενο. Θα φαίνεται μόνο η ημερομηνία, σε μορφή ημέρα/μήνας/έτος.