Δάσος Ρητίνης – Βρίας στα Πιέρια Όρη

Η περιοχή βρίσκεται στα Πιέρια Όρη, δυτικά της Κατερίνης. Καλύπτεται κυρίως από αμιγείς συστάδες δασικής πεύκης (Pinus sylvestris) και στον υποόροφο απαντά θαμνώδης βλάστηση, κυρίως το είδος Vaccinium myrtillus. Η περιοχή αποτελεί το νοτιότερο άκρο εξάπλωσης της δασικής πεύκης στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, η διατήρησή της κρίνεται ως μέγιστης σημασίας. Έχει παρατηρηθεί ξήρανση ατόμων ή ομάδων ατόμων δασικής πεύκης από το έτος 1980, κυρίως σε έτη ξηρασίας. Η περιοχή υπάγεται δασικά στη Διεύθυνση Δασών Πιερίας.