Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας

Η περιοχή βρίσκεται στο Όρος Πάρνηθα, βόρεια-βορειοδυτικά της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας και έχει χαρακτηρισθεί ως Εθνικός Δρυμός. Καλύπτεται, κυρίως, από κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica) σε αμιγείς ή μικτές συστάδες με χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis), άρκευθο (Juniperus sp.) και αείφυλλη πλατύφυλλη θαμνώδη βλάστηση. Δέντρα ελάτης εμφανίζονται από τα 800 μ. Έχει παρατηρηθεί ξήρανση ατόμων ελάτης. Η περιοχή υπάγεται δασικά στο Δασαρχείο Πάρνηθας.