Όρος Ταΰγετος

Η περιοχή βρίσκεται στο Όρος Ταΰγετος, δυτικά της Σπάρτης (Δάσος Ανατολικού Ταΰγετου). Καλύπτεται από κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica) σε αμιγείς ή μικτές συστάδες με μαύρη πεύκη (Pinus nigra), άρκευθο (Juniperus sp.) και πλατύφυλλα σκληρόφυλλα είδη. Άτομα ελάτης εμφανίζονται από το υψόμετρο των 700. Ο Ταΰγετος αποτελεί το νοτιότερο όριο εξάπλωσης του είδους στην Ελλάδα. Έχουν παρατηρηθεί προσβολές ατόμων ελάτης από φλοιοφάγα έντομα τα οποία προκαλούν τη ξήρανσή τους. Σύμφωνα με παρατηρήσεις της Δασικής Υπηρεσίας, οι προσβολές εμφανίζονται εντονότερες σε δέντρα ελάτης που αναπτύσσονται σε πτωχά εδάφη όπου επικρατούν συνθήκες ξηρασίας και θεωρούνται ως δευτερογενές αποτέλεσμα της κακής ποιότητας εδάφους και των κλιματικών συνθηκών. Η περιοχή υπάγεται δασικά στο Δασαρχείο Σπάρτης.