Παράδειγμα Ανακοίνωσης

Αυτό είναι ένα Post που θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για να δούμε πώς φαίνεται στην πρώτη σελίδα μία ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, από αυτή την πρόταση και μετά, δε θα πρέπει να εμφανίζεται το περιεχόμενο, παρά μόνο αν το κλικάρει ο επισκέπτης.